Správy

Vybrať si filtračný piesok alebo filtračné sklo?

Dec 20, 2023

Cirkulácia a filtrácia vody v bazéne je kľúčová pre čistotu bazénovej vody. V tomto blogu vám ukážeme, prečo je lepšie vybrať si filtračné sklo namiesto filtračného piesku, ale najprv je dôležité pochopiť, ako funguje proces filtrácie bazénovej vody.

Pieskové filtre pracujú na podobnom princípe ako vlny oceánu. Vlny prinášajú znečistenú vodu na breh, ktorá preniká do hĺbky piesku, a tam sa zrná piesku stávajú čoraz väčšou prekážkou pre nečistoty, čím čistia vodu, ktorá následne preniká späť do oceánu pod úrovňou pobrežia.

U bazénov platí podobný princíp. Cirkulačný systém bazéna počas prevádzky nasáva vodu, ktorá tlačí vodu bazéna na médium v nádrži, čím sa voda očistí a potom sa vráti späť do bazéna.

 

Prečo je lepšie vybrať si filtračné sklo namiesto filtračného piesku?

Zozbierali sme niekoľko argumentov:

  1. Napriek tomu, že filtračné sklo je drahšie ako piesok, investované dodatočné peniaze sa môžu vrátiť už počas 1 sezóny.
  2. Elektrostatický náboj znamená, že na ňom menej ulpievajú nečistoty alebo možné infekcie.
  3. Nemusíme používať koagulant, pretože nedochádza k tvorbe biofilmu na filtračnom médiu, čím sa znížia prevádzkové náklady, pretože efektívnosť filtrácie znamená menšiu potrebu chemikálií.
  4. Životnosť filtračného skla je teoreticky neobmedzená, ale výrobca odporúča jeho výmenu každých 10 rokov. Oproti tomu u piesku sa zvyčajne odporúča len 5 rokov.
  5. Pri skle stačí len 75-80% množstva piesku. To znamená, ak je napríklad odporúčané 100 kg piesku pre použitie s filtračným systémom, stačí pri skle len 75-80 kg, čo zvyšuje životnosť filtračného systému, pretože ho šetrí.
  6. Triedenie filtračného skla je oveľa vyváženejšie, preto sa nebude tak zhutňovať ako piesok a nebude tak zaťažovať filtračný systém ako piesok.
  7. Vďaka voľnejšej štruktúre skla nie je potrebné dlhé spätné umývanie ako u piesku, čím sa zníži aj strata vody.

Celkovo možno povedať, že ak chceme venovať menej starostí čisteniu pieskového filtra a chceme vyššiu kvalitu vody s menším použitím chemikálií, filtračné sklo je pre nás najlepšia voľba.